ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รางวัล "คร๊ดีศรีมัธยมตาก" ประจำปี พ.ศ.2565
ชื่ออาจารย์ : นางนิตยา นวลนิ่ม
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 2566,15:06  อ่าน 60 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัล "คร๊ดีศรีมัธยมตาก" ประจำปี พ.ศ.2565
ชื่ออาจารย์ : นางสาวดุจคณิศร คงเมือง
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 2566,15:05  อ่าน 56 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัล "คร๊ดีศรีมัธยมตาก" ประจำปี พ.ศ.2565
ชื่ออาจารย์ : นายธีรวัช นิลขลัง
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 2566,15:03  อ่าน 54 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บทคัดย่อ การพัฒนารูปแบบการพัฒนาโรงเรียนถนอมราษฎร์ 361 องศา ICT กีฬา อาชีพ ( Sustainable Development 3 Plus‘s Model)
ชื่ออาจารย์ : นายมนตรี ใยระย้า
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 22 ก.ย. 2565,14:38  อ่าน 202 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บทคัดย่อ การประเมินโครงการห้องเรียนกีฬาสานฝันสู่นักกีฬาอาชีพ โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง
ชื่ออาจารย์ : นายมนตรี ใยระย้า
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 22 ก.ย. 2565,12:09  อ่าน 203 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ยอดนักอ่าน ประจำปี 2564 ... ครูนิตยา นวลนิ่ม
ชื่ออาจารย์ : นางนิตยา นวลนิ่ม
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 07 ธ.ค. 2564,16:06  อ่าน 474 ครั้ง
รายละเอียด..