ข่าวประชาสัมพันธ์
การมอบทุนการศึกษา
โพสเมื่อ : 09 ธ.ค. 64
การอบรมคณะกรรมการสภานักเรียน
โพสเมื่อ : 09 ธ.ค. 64
คณะครูอบรมการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning สู่การสร้างนวัตกรรมด้วยกระบวนการคิดขั้นสูง เชิงระบบ GPAS 5 Steps
โพสเมื่อ : 07 ธ.ค. 64
คณะครู ศึกษาดูงานวิชาการ หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนสรรพวิทยาคม
โพสเมื่อ : 07 ธ.ค. 64
อบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เส้นทางสู่ วPA/2564
โพสเมื่อ : 26 พ.ย. 64
เตรียมตัวพบกับ ภูมิทัศน์โฉมใหม่
โพสเมื่อ : 26 พ.ย. 64
ผู้แทน กศจ.ตาก ผู้แทนสาธารณสุขตาก
โพสเมื่อ : 26 พ.ย. 64
พิธีถวายราชสดุดี วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
โพสเมื่อ : 26 พ.ย. 64