ติดต่อเรา
โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร)
90/1 หมู่ 4   ตำบลตากออก  อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 63120
เบอร์โทรศัพท์ 055591026 เบอร์โทรสาร 055591027
Email : tayaof@gmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน