กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายณัฐพงษ์ ศิริมิลินทร์

หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายภวัฐ คำภาพันธ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวณัชชา ตั้วมาก
ครูอัตราจ้าง