รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร)
90/1 หมู่ 4   ตำบลตากออก  อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 63120
เบอร์โทรศัพท์ 055591026 เบอร์แฟกส์ 055591027
Email : tayaof@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :