ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะครูอบรมการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning สู่การสร้างนวัตกรรมด้วยกระบวนการคิดขั้นสูง เชิงระบบ GPAS 5 Steps
ข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

เรื่อง การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning สู่การสร้างนวัตกรรมด้วยกระบวนการคิดขั้นสูง เชิงระบบ GPAS 5 Steps

วันอังคารที่ 7 ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมทองกวาว โรงเรียนผดุงปัญญา
โพสเมื่อ : 07 ธ.ค. 2564,15:38   อ่าน 1477 ครั้ง