โรงเรียนบ้านตากประชาวิทยาคาร ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์ http://www.bpw.ac.th Wed, 24 Jul 2019 07:18:12 วันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10 http://www.bpw.ac.th/?name=news&file=readnews&id=15 http://www.bpw.ac.th/http://www.bpw.ac.th/icon/news_1563927490.jpg

รายงานข่าว : วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนบ้านตาก "ประชาวิทยาคาร" ได้จัดกิจกรรม วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ 

1563927490
แห่เทียนจำพรรษา http://www.bpw.ac.th/?name=news&file=readnews&id=14 http://www.bpw.ac.th/http://www.bpw.ac.th/icon/news_1563926292.jpg

รายงานข่าว : วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนบ้านตาก "ประชาวิทยาคาร" นำโดย นายชาคริต คำนวณสินธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน

1563926292
พิธีถวายราชสดุดี วันมหาธีรราชเจ้า ปี2561 http://www.bpw.ac.th/?name=news&file=readnews&id=13 http://www.bpw.ac.th/http://www.bpw.ac.th/icon/news_1542940870.jpg

รายงานข่าว : วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนบ้านตาก"ประชาวิทยาคาร" ได้จัดกิจกรรมพิธีถวายราชสดุดี วันมหาธีราชเจ้า

1542940870
กีฬาธนาคารออมสิน 2561 http://www.bpw.ac.th/?name=news&file=readnews&id=11 http://www.bpw.ac.th/http://www.bpw.ac.th/icon/news_1541408210.jpg

รายงานข่าว : วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 นักเรียนโรงเรียนบ้านตาก"ประชาวิทยาคาร" เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาธนาคารโรงเรียนธนาคารออมสิน ประเภท ฟุตบอล รอบชิงชนะเลิศ 

1541408210
งานเกษียณอายุราชการ คุณครูฐิติกร เพชร์มี http://www.bpw.ac.th/?name=news&file=readnews&id=10 http://www.bpw.ac.th/http://www.bpw.ac.th/icon/news_1541051975.jpg

รายงานข่าว : วันที่ 31 ตุลาคม 2561โรงเรียนบ้านตาก"ประชาิทยาคาร" ได้จัดงานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ 

1541051975
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี 2561 http://www.bpw.ac.th/?name=news&file=readnews&id=9 http://www.bpw.ac.th/http://www.bpw.ac.th/icon/news_1535248353.jpg

รายงานข่าว : วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนบ้านตาก"ประชาวิทยาคาร" ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

1535248353
ค่ายคุณธรรมร้อมนำหลักปรัชญาฯ http://www.bpw.ac.th/?name=news&file=readnews&id=8 http://www.bpw.ac.th/http://www.bpw.ac.th/icon/news_1535085694.jpg

รายงานข่าว: วันที่ 6 สิงหาคม 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมได้จัดกิจกรรม 

1535085694
ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา2561 http://www.bpw.ac.th/?name=news&file=readnews&id=7 http://www.bpw.ac.th/http://www.bpw.ac.th/icon/news_1528788132.jpg

รายงานข่าว : วันที่ 2 มิถุนายน 2561 นายชาคริต คำนวนสินธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาก"ประชาวิทยาคาร" นายพงค์ศักดิ์ ทิพเนตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาก"ประชาวิทยาคาร" 

1528788132