ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายมนตรี ใยระย้า
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0815343511
อีเมล์ : ploy846@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นายทำนอง รุ่งระวี
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0897054481
อีเมล์ : roongravee112234@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุนันทา รัตนหิรัญวงศ์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
เบอร์โทรศัพท์ : 087- 2024188
อีเมล์ : g_oum@hotmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นายสันติกรานต์ ธีระเชีย
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
เบอร์โทรศัพท์ : 089 - 7048156
อีเมล์ : santikan132516@gmail.com