สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

Adobe Acrobat Document สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 42.34 KB
Adobe Acrobat Document สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 79.3 KB
Adobe Acrobat Document สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 112.07 KB
Adobe Acrobat Document สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 75.78 KB
Adobe Acrobat Document สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 75.78 KB
Adobe Acrobat Document สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 75.34 KB