คณะกรรมการเยี่ยมชมและติดตามการ
 จัดการเรียนการสอนทางไกล ช่วงโควิด19 

                   อ่านต่อ 

 

    รายงานข่าว : วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563
 โรงเรียนบ้านตาก "ประชาวิทยาคาร"
 ได้จัดกิจกรรมน้องส่งพี่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
       
                  อ่านต่อ               

 

  

  ค่ายคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2562
  รายงานข่าว : วันที่ 4 มกราคม 2563
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
  โรงเรียนบ้านตาก "ประชาวิทยาคาร"
  ได้จัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์       

              อ่านต่อ        

ช่องทางในการติดต่อ

โรงเรียนบ้านตากประชาวิทยาคาร  90/1 หมู่ 4 ตำบลตากออก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 63120 

tel : 055-591026  โทรสาร : 055591027  อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

facebook : โรงเรียนบ้านตากประชาวิทยาคาร