ช่องทางในการติดต่อ

โรงเรียนบ้านตากประชาวิทยาคาร  90/1 หมู่ 4 ตำบลตากออก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 63120 

tel : 055-591026  โทรสาร : 055591027  อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

facebook : โรงเรียนบ้านตากประชาวิทยาคาร